PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU LIETUVOS VYNDARIŲ ASOCIACIJA

2014 metų kovo 26 d. vyko renginys „Kauno kolegijos karjeros diena 2014“. Darbdavių mugėje savo veiklą pristatė įmonės, su kuriais glaudžiai bendradarbiauja Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas, tai: UAB „Geometra“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Kėdžių studija“, UAB „Baldai Jums“, UAB „Lauksva“, SBA ir Baltic – American Concord įmonių grupės.

Karjeros diena fakultetui buvo išskirtinė tuo, jog tądien buvo pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis. Kauno kolegija sutartimi įformino bendradarbiavimą su Lietuvos vyndarių asociacija.

Lietuvos vyndarių asociacija, atstovaujama prezidento Raimundo Nagelės, įsipareigojo per ateinančius penkerius metus sudaryti galimybę kolegijos studentams atlikti praktikas asociacijos narių įmonėse, pagal galimybę suteikti įvairių medžiagų studentų praktiniams ir laboratoriniams darbams, sudaryti galimybę ekskursijų metu kolegijos studentams ir dėstytojams susipažinti su gėrimų gamybos technologija, pagal galimybes priimti kolegijos maisto technologijos studijų krypties dėstytojus dalykinei stažuotei atlikti, informuoti kolegijos dėstytojus ir studentus apie gamybininkų organizuojamus konkursus ir kitus renginius, susijusius su fermentacijos produktų pristatymu ir vertinimu.

Kolegija įsipareigojo sudaryti palankias sąlygas Lietuvos vyndarių asociacijos narių ir jų atstovų profesiniam tobulinimuisi, kviesti šios asociacijos narius į kolegijoje organizuojamus renginius, kviesti tapti baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijų nariais, kt.

Susitarta bendradarbiauti dalyvaujant specializuotuose renginiuose, vykdant abibusiai naudingus mokslo taikomuosius tyrimus, rengiant bendrus projektus, orientuotus į kultūrinio paveldo puoselėjimą.

„Tikimės, kad bendradarbiavimas su Lietuvos vyndarių asociacija leis gerinti maisto technologijos specialistų profesinio paruošimo kokybę, atvers naujas tolesnės veiklos galimybes“, – teigia Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Maisto technologijos katedros vedėja dr. A.Šalaševičienė.

Ryšiai su Lietuvos vyndarių asociacija užsimezgė po to, kai šių metų kovo pradžioje 20 šios asociacijos narių sėkmingai baigė kvalifikacijos kėlimo kursus pagal neformaliojo mokymo programą „Vaisių-uogų vyno ir midaus gamyba“.