Vyndarių, kurie planuoja kurti savo įmones ir gaminti vyną, DĖMESIUI !

Lietuvos vyndarių asociacijos (LVA) užsakymu ir lėšomis yra parengtos supaprastintos Geros Higienos Praktikos Taisyklės (GHPT) skirtos mažiesiems vaisių – uogų, midaus bei sidro gamintojams. Taisyklės skirtos praktiškai įgyvendinti ES ir LR teisės aktų reikalavimus mažose įmonėse, nedirbančiose pagal individualų RVASVT planą. Tokį RVASVT planą pakeičia GHPT. Kiekvienas šių taisyklių egzempliorius yra LVA nuosavybė, turi savo registro numerį, yra anspauduotas kiekvienas jų lapas. Šios taisyklės yra suderintos su LR valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, bei LR sveikatos apsaugos ministerija. Teisėtas taisyklių naudotojas, įsigijęs jas iš Vyndarių Asociacijos, gaus ir atitinkamą tai patvirtinantį raštą. Tuo raštu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bus painformuota, kad iš Vyndarių Asociacijos būsimas naudotojas teisėtai įsigijo taisyklių konkretų registruotą egzempliorių. LVA valdyba patvirtino šių taisyklių įsigyjimo įkainius. Taisyklių rinkinio kaina – 250 Eur., Lietuvos vyndarių asociacijos naujiems nariams – 100 Eur. Norintys įsigyti šias taisykles, prašome kreiptis į vyndarių asociaciją el. paštu info@vyndariuasociacija.lt